Vandværk og ledningsnet

Bestyrelsen overvåger dagligt, hvor meget vand der udpumpes. Hvis vi konstaterer en læk hos et medlem, lukker vi for vandet og kontakter medlemmet.

Vandværket og ledningsnettet vedligeholdes og efterses jævnligt. Fr. Dahlgaard efterser vandværket hver anden måned, så det til stadighed er vedligeholdt og opdateret.

Foreningen Danske Vandværker har opstillet nogle enkle regler for, hvem der har ansvaret for hvad på vandværkets ledningsnet.

Odsherred Kommune foretager jævnlige tekniske og hygiejniske eftersyn. Og skulle der ske et brud på ledningsnettet, tilkalder vi Rørvig VVS, som kender ledningsnettet.

  • Daglig overvågning
  • Hvem har ansvaret for ledningsnettet?
  • Kommunalt tilsyn
  • Teknisk eftersyn

Siden sidst redigeret 5. august 2019