Godkendelse af vandanalyser

Hvis en eller flere af de analyserede parametre i drikkevandet overskrider grænseværdien, sender analyselaboratoriet besked til Odsherred Kommune om overskridelsen.

Kommunen og bestyrelsen har derefter en dialog om, hvordan vandværket kan løse problemet.

Bøsserup Vandværk har fx igennem flere år fået målt let forhøjede værdier af ammonium og nitrit ved forsommerens prøvetagning; noget som opstår ved lavt forbrug og dermed dårlig iltning. Efterfølgende prøver har da også vist, at der ikke var forhøjede værdier af hverken ammonium eller nitrit, når vi kommer ind i juni måned, hvor der er et normalt forbrug og dermed en bedre iltning af vandet.

Hvis der er mikrobiologisk forurening af vandet, kan kommunen og embedslægen bestemme, at vandet skal koges, inden det må drikkes eller anvendes i madlavningen.

Siden sidst redigeret 19. juli 2019