Teknisk eftersyn

To teknikere fra Fr. Dahlgaard skifter pakninger i ventilerne til filteret.

Bøsserup Vandværk har indgået en aftale med Fr. Dahlgaard A/S Vandværksindustri i Holbæk om teknisk eftersyn på værket.

Aftalen omfatter seks årlige servicebesøg cirka hver anden måned, hvor teknikere fra Dahlgaard foretager udskiftninger og kommer med forslag til forbedringer på værket, så værket til stadighed fungerer stabilt og optimalt.

Ved ét af de årlige servicebesøg foretager teknikerne en ekstra grundig gennemgang af værket med blandt andet rensning af iltningen og filtrene.

I forbindelse med servicebesøgene foretager teknikerne også en pejling af vandstanden i de to boringer på vandværksgrunden og på Trindhøjen.

Siden sidst redigeret 19. juli 2019