Teknisk eftersyn

To teknikere fra Fr. Dahlgaard skifter pakninger i ventilerne til filteret.

Bøsserup Vandværk har indgået en aftale med Odsherred Forsyning om teknisk eftersyn på vandværket.

Aftalen omfatter ugentlige servicebesøg, hvor teknikere gennemfører tilsyn og service på værket, så værket til stadighed fungerer stabilt og optimalt.

I forbindelse med servicebesøgene foretager teknikerne også en pejling af vandstanden i de to boringer på vandværksgrunden og på Trindhøjen.

Siden sidst redigeret 9. august 2022