Takstblad

Gældende fra den 1. januar 2022.

Anlægsbidrag ved en ejendoms tilslutning

Hovedanlægsbidrag 6.400 kr. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr) 3.000 kr. Stikledningsbidrag 1.000 kr. I alt ekskl. moms 10.400 kr.

Ved tilslutning af ejendom betales anboring, stikledning og etablering af målerbrønd af grundejeren. Dog ejes og betales etablering af stophane før måler og måler af Bøsserup Vandværk.


Fast afgift og forbrugsafgifter

Der betales en fast afgift på kr. 1.400 kr. ekskl. moms pr. ejendom. Denne afgift er også gældende for ubebyggede grunde.

Vandforbruget efter måler betales med 6,00 kr. ekskl. moms pr. m3. Endvidere betales der 6,37 kr. pr. m3 til staten i grønne afgifter mm pr. 1. januar 2018, således at der i alt skal betales 12,37 kr. pr. m3

Halvdelen af den faste afgift faktureres den 1.juli sammen med a conto på vandforbrug (halvdelen af året før). Den anden halvdel af den faste afgift faktureres den 1. januar sammen med forbrug af vand opgjort pr. 1 oktober minus ovennævnte a conto.


Rykkergebyrer

Ved betaling senere end henholdsvis den 12. juli og den 12. januar udsendes rykkere med følgende gebyr:

  1. gang ved overskridelse af ovennævnte forfaldsdage: 100 kr.
  2. gang ved yderligere 10 dages overskridelse: 100 kr.
  3. gang ved yderligere 10 dages overskridelse: 200 kr.

3. rykker sendes anbefalet med meddelelse om, at vandforsyningen til ejendommen uden yderligere varsel vil blive afbrudt, hvis der ikke er betalt 10 dage efter denne rykker.

For genåbning af vandforsyningen betales 960 kr. plus diverse omkostninger til VVS-installatør for lukning og genåbning. Genåbning vil ikke blive foretaget, før samtlige restancer er betalt.


Ejerskifte og andre gebyrer

Afregning ved ejerskifte foretages af ejendomsmægler via refusionsopgørelsen mellem sælger og køber. Der betales derfor ikke ejerskiftegebyr. Ved måleraflæsning på ejendomsmæglers anmodning betales et gebyr på 500 kr.

For aflæsning af måler på andelshavers anmodning betales et gebyr på 500 kr.

Se takstblade for årene 2012 og frem til 2022

Takstblad 2022

Takstblad 2020

Takstblad 2019

Takstblad 2018

Takstblad 2017

Takstblad 2016

Takstblad 2015

Takstblad 2014

Takstblad 2012/13

Siden sidst redigeret 7. januar 2020