Strategi- og udviklingsplan

Bestyrelsen har 10. april 2020 vedtaget en strategi- og udviklingsplan for årene 2020-2024. Som grundlag for strategi- og udviklingsplanen har bestyrelsen endvidere beskrevet nogle grundlæggende holdninger i form af:

 • Formål
 • Vision
 • Målsætninger
 • Værdier

Strategi- og udviklingsplanen er udarbejdet med henblik på at løse de udfordringer, som Bøsserup Vandværk står over for i årene fremover.

Selve strategi- og udviklingsplanen for Bøsserup Vandværk beskriver, hvad der efter bestyrelsens opfattelse skal gøres for at løse udfordringerne og samtidig efterleve målsætningerne og understøtte værdierne.

Strategien indeholder forskellige indsatsområder, som hver især har nogle definerede mål samt nogle midler til at opnå målene. Indsatsområderne er:

 • Økonomi
 • Investeringsbehov
 • Bestyrelsens kompetencer
 • Kommunikation
 • Udvikling/samarbejde
 • It
 • Forsyningssikkerhed
 • Vandressource og kildeplads
 • Vandspild
 • Grundvandssikring/indsatsplan
 • Vandkvalitet

Strategi- og udviklingsplanen løber over fem år fra 2020 til og med 2024 og bliver ajourført mindst én gang om året.

Strategi- og udviklingsplan 2020-2024 v21.05.31

Siden sidst revideret 29. juni 2021