Regulativ for almene drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune

Dette regulativ er udfærdiget af Vandfællesskabet i Odsherred og vedtaget af medlemmer af denne forening. Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Odsherred kommune d. 26. oktober 2021.

Regulativet omfatter de bestemmelser, der gælder mellem andelshaverne og de almene drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune.

Regulativ for de almene drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune