Regulativ for drikkevandsforsyninger

Regulativ for forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune er udarbejdet efter Vandforsyningslovens §55. Regulativet definerer forholdet mellem et alment vandværk og forbrugerne.

Regulativet indeholder regler om retten til forsyning af vand, at forbruget skal måles og om grundejerens forpligtigelser i forhold til vandinstallationerne. Regulativet indeholder med andre ord retningslinjer for vandforsyningens daglige virke.

Regulativ for de forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune

Siden er sidst redigeret 19. juli 2019