Vandmåling

I 2015 fik Bøsserup Vandværk installeret elektroniske vandmålere hos alle forbrugere. Her kan du læse om, hvad måleren fortæller, hvordan bestyrelsen aflæser dit årlige forbrug og hvordan du skal vedligeholde målerbrønden:

  • Måleren
  • Måleraflæsning
  • Målerbrønden

Siden sidste redigeret 21. juli 2019