Måleraflæsning

Bestyrelsen foretager den årlige aflæsning af målerne omkring 1. oktober. Dit årlige forbrug fremgår af regningen, som er til betaling i januar måned. I juli måned betales et halvt års a conto forbrug baseret på det foregående års forbrug.

Bøsserup Vandværk fremsender årsforbruget til Odsherred Forsyning, som benytter det til opkrævning af vandafledningsafgiften. Afgiften opkræves af Odsherred Kommune ultimo februar og ultimo august.

Udover vandafgiften til Bøsserup Vandværk og til staten betaler du en vandafledningsafgift. Den kan du se på Odsherred Forsynings hjemmeside:

odsherredforsyning.dk

Siden sidst redigeret 19. juli 2019