Ledningsnet på Thvilum WebGIS

Bøsserup Vandværk har digital ledningsregistrering hos Thvilum WebGIS. De ajourfører og indtegner ændringer på ledningsnettet på eksisterende kort.

Gå selv ind på Thvilum WebGIS og se, hvordan forsyningsledningerne og din egen stikledning ligger omkring og på din ejendom.

Hvis du undrer dig over kortet, eller der er uoverensstemmelser mellem kort og de faktiske forhold, hører vi gerne fra dig.

Du kan se Bøsserup Vandværks ledningsnet på :

ledningsportal.dk