Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker har i “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” samlet 24 anbefalinger til bestyrelserne i de forbrugerejede vandforsyningsselskaber.

Mange af de anbefalinger, der indgår i kodeks, er ting, som man i forvejen – bevidst eller ubevidst – gør i bestyrelserne på vandværkerne, og anbefalingerne bygger i høj grad på sund fornuft.

Bestyrelsen for Bøsserup Vandværk deltog i efteråret i Danske Vandværkers kursus om dette kodeks, og vi har efterfølgende valgt at følge mange af anbefalingerne

Bestyrelsen vil hvert år udarbejde en redegørelse for, hvilke anbefalinger, som vi har valgt at følge.

Redegørelse for anbefalinger for godt bestyrelsesarbejde 13. april 2021

Siden sidst revideret 17. april 2021