Indkøbs- og udbudspolitik

Målsætning

Det er Bøsserup Vandværks målsætning at have en professionel indkøbs- og udbudsadfærd. Det betyder, at vi på den ene side vil være en professionel, attraktiv og troværdig samhandelspartner. Og det betyder på den anden side, at indkøb og udbud skal give størst mulig værdi for andelshaverne.

Indkøb og udbud skal således sikre, at opgaverne løses bedst og billigst muligt. Det betyder at leverandørerne skal konkurrere på både pris, kvalitet og service.

Indkøb og udbud foretages i øvrigt med størst mulig hensyntagen til bæredygtighed i forhold til miljø og energiforbrug.

Indkøb og indkøbsaftaler

Ved indkøb af varer går vi først og fremmest efter billigste pris for en given vare. Hvis der er mulighed for at handle gennem indkøbsaftaler indgået af for eksempel Vandfællesskabet i Odsherred, VIO, så undersøger vi priserne her først.

Ved indkøb af tjenesteydelser går vi efter det, som på langt sigt giver mest mulig værdi for selskabet.

Ved indkøb af både varer og tjenesteydelser går vi samtidigt efter bæredygtighed i forhold til miljø og energiforbrug.

Udbud

Længerevarende aftaler om service og tjenesteydelser sendes i udbud om muligt hvert fjerde år. Aftalerne kan evalueres af eksterne sagkyndige med henblik på at optimere kvalitet og økonomi.

Større opgaver, som ligger uden for gældende aftaler om service og tjenesteydelser, sendes altid i udbud. Der indhentes tre tilbud fra anerkendte leverandører.

Service- og samarbejdsaftaler skal indeholde opgavefordeling, opsigelses- og genforhandlingsvilkår samt en udløbsdato.

Beslutninger og inhabilitet

Beslutninger om indkøb og udbud sker uafhængigt af særinteresser, og beslutninger træffes udelukkende på selskabets vegne og for selskabets bedste.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i beslutninger omkring indkøb og udbud, hvis vedkommende er i et afhængighedsforhold til leverandøren, fx som ansat, medlem af bestyrelsen eller i en tæt familie- eller venskabsrelation til ejerne.

Vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde,
Bøsserup, den 25. januar 2020

Se Indkøbs- og udbudspolitik i printvenlig version:

Indkøbs- og Udbudspolitik

Siden sidst redigeret 4. februar 2020