Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

Danske Vandværker har opstillet nogle enkle regler for, hvem der har ansvaret hvor på ledningsnettet. Skellet spiller her en afgørende rolle, når man skal placere ansvaret for vandledningsnettets etablering og vedligeholdelse. Reglerne kan meget enkelt udtrykkes som nedenfor:

Forbrugernes ansvar

Anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar.

Vandværkets ansvar

Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar.

Vandmåler er altid vandværkets ansvar

Vandmålerne, uanset hvor de er placeret, er altid vandværkets ansvar.

Læs mere på Danske Vandværkers hjemmeside:

Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

Siden sidst redigeret 5. august 2019.