Historie

Sådan så Bøsserup Huse vandværk ud ved indvielsen 5. september 1969.

Arkivmapperne på vandværket gemmer på gamle billeder og avisudklip.

“Andelsvandværket Bøsserup Huse indvies fredag den 5. september. Ledningsnettet er færdigt, og selve pumpestationen er lige ved at være det. 30 sommerhusejere, der hidtil har haft utålelige vandforsyningsforhold, står bag oprettelsen af vandværket.”

Sådan kunne man læse i et lokalt avisudklip fra den 26. august 1969. Og artiklen fortsætter:

“Vandproblemerne begyndte, da de første sommerhusejere efter udstykningen i 1967 kom til området og selv måtte have vand med hjemmefra eller hente det fra gamle brønde i området.”

Sognerådsformand Lynggård Boll trykkede på knappen, mens formanden, revisor Gynther Larsen på til.

Prisen for vandværket var 90.000 kr., og heraf havde andelshaverne selv skaffet de 45.000 kr. ved indskud á 1500 kr.

Andelsvandværket Bøsserup Huse blev indviet ved en lille højtidelighed fredag den 5. september, hvor formanden, revisor Gynther Larsen holdt en tale, hvor han blandt andet sagde:

“Det er ikke uden stolthed, at bestyrelsen i dag netop et år efter stiftelsen kan holde indvielse af dette moderne vandværk”, og han fortsatte: “Vi er klar over, at Egebjerg Kommune har gjort meget for os i denne forbindelse, og vi takker sognerådet og kommunesekretæren for det gode samarbejde, som vi håber kan fortsætte, selvom Egebjerg Kommune til næste år fortsætter ind i en storkommune”.

Siden sidst redigeret 22. juli 2019