Grundvandskortlægning

Redegørelse for GKO Odsherred er udarbejdet af Naturstyrelsen i 2015, og den danner grundlaget for Odsherred Kommunes indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand.

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

Redegørelse for grundvandskortlægning i Odsherred

Siden er sidst redigeret 19. juli 2019