Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling i Bøsserup Vandværk hvert år i maj. Herunder er indkaldelser med bestyrelsens beretninger og referater af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger fra 2013 og til nu.

2022

2. ekstraordinære generalforsamling

Referat af 2. ekstraordinære generalforsamling 6. november 2022

Ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling 9. oktober 2022

Ordinær generalforsamling

Referat af generalforsamling 29. maj 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Bilag 1: Bestyrelsens årsberetning 2022

Bilag 2: Årsrapport 2021

Bilag 3: Økonomien i de tre scenarier

Bilag 4: Budget med to alternativer

2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling 30. maj 2021

Referat af ordinær generalforsamling 2021

Dagsorden til ordinær og ekstraordinær generalforsamling 2021

Bilag 1: Bestyrelsens årsberetning 2021

Bilag 2: Årsrapport 2020

Bilag 3: Forslag til ændring af vedtægterne

Bilag 4: Budget 2021-2022

2020

Referat af ordinær generalforsamling 30. august 2020

Dagsorden til ordinær generalforsamling 30. august 2020

Bilag 1: Bestyrelsens årsberetning 2020

Bilag 2: Årsrapport 1. januar 2019 – 31. december 2019

Bilag 3: Regnskab 2019 og 2018 – hovedtal

Bilag 4: Beredskabsplan for Bøsserup Vandværk a.m.b.a.

Bilag 5: Budget 2021 og 2020

2019

Referat af generalforsamling 19. maj 2019

Indkaldelse til generalforsamling 19. maj 2019

2018

Referat af generalforsamling 13. maj 2018

Indkaldelse til generalforsamling 13. maj 2018

2017

Referat af generalforsamling 21. maj 2017

Indkaldelse til generalforsamling 21. maj 2017

2016

Referat af generalforsamling 28. maj 2016

Indkaldelse til generalforsamling 28. maj 2016

2015

Referat af generalforsamling 30. maj 2015

Indkaldelse til generalforsamling 30. maj 2015

2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling 31. maj 2014

Referat af ordinær generalforsamling 31. maj 2014

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling 31. maj 2014

2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling 9. juni 2013

Referat af generalforsamling 9. juni 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling 26. april 2013

Siden sidst redigeret 4. juni 2022