Daglig overvågning

Hver morgen tjekker bestyrelsen vandforbrug, vandstanden i rentvandstanken og oppumpningen fra boringerne.

Bestyrelsen overvåger dagligt, hvor meget vand vandværket udpumper i ledningsnettet. Henover året varierer det daglige forbrug mellem cirka 2,5 m3 og 28,5 m3.

Ved et unormalt højt forbrug gennemfører bestyrelsen en ekstraordinær aflæsning af vandmålerne for at finde ud af, om der skulle være lækager eller brud på ledningsnettet eller hos en af forbrugerne.

Hvis vi finder en lækage eller et brud hos dig, lukker vi for vandet i målerbrønden, og vi kontakter dig. Ved lækager eller brud på ledningsnettet lukker vi for vandforsyningen i det område, hvor bruddet eller lækagen er opstået. Og vi tilkalder hjælp fra en autoriseret VVS-installatør, så skaden kan udbedres hurtigst muligt.

Information om driftsforstyrrelser sker via hjemmesiden og på e-mail.

Siden sidst redigeret 9. august 2022.