Information om etablering af nødforsyningsforbindelsen

Så er der nyt om etablering af nødforsyningsforbindelsen mellem Egebjerg og Bøsserup Vandværker langs med Bøsserup Mark. Arbejdet begynder i uge 40 (28/9 til 2/10) og forventes afsluttet i løbet af oktober. Det kan blive nødvendigt at lukke for vandet i perioder. Det vil blive varslet på hjemmesiden […]

Reparation af ydermur på vandværket

I dag er arbejdet med at reparere murværket på vandværket begyndt. I løbet af en uges tid får vi udkradset fuger, udskiftet frostsprængte mursten, opfuget igen og repareret soklen. Vi blev allerede i efteråret sidste år klar over, at opgaven var nødvendig, hvis ikke det ydermuren på vandværket […]

Nyt fra bestyrelsen

Kommunal lånegaranti bevilget Odsherred Byråd besluttede på sit møde i går aftes den 30. juni at give Bøsserup Vandværk a.m.b.a. kommunegaranti for lån til finansiering af vores del af nødforsyningsforbindelsen mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk. Så nu kan vi gå i gang med projektet med en meget […]