Generalforsamling 2020

22 andelshavere deltog i Bøsserup Vandværks generalforsamling søndag den 30. august 2020 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. Der blev spurgt livligt ind til bestyrelsens årsberetning, og spørgsmålene handlede blandt andet om reparation af rentvandstanken, den ny nødforsyningsforbindelse og foreningens økonomi. På dagsordenen var også bestyrelsens beredskabsplan, hvor serviceniveauet […]