Igen vandanalyse uden anmærkninger

Den seneste vandprøve taget 1. august opfylder alle krav til rent drikkevand. Grænseværdierne er overholdt på både den mikrobiologiske og den fysisk/kemiske analyse. Du kan se alle analyserapporterne her.