Ren vandprøve igen

Den seneste vandprøve taget ved afgang vandværk er igen helt ren. Alle parametre – både de bakteriologiske og fysisk/kemiske – holder sig inden for de skrappe krav, vi har til drikkevandet i Danmark. Så vi kan med stolthed sige, at vi har rent drikkevand i hanerne med vand […]