Bestyrelsens honorarer

I 2020 er der udbetalt følgende honorarer til de fem bestyrelsesmedlemmer i Bøsserup Vandværk a.m.b.a.:

Bestyrelseshonorarer
Formanden18.000 kr.
Kassereren9.000 kr.
Sekretæren4.250 kr.
Subtotal31.250 kr.
Skattefrit honorar til alle fem3.750 x 5 kr.18.750 kr.
Bestyrelseshonorarer i alt50.000 kr.

Siden sidst redigeret 4. oktober 2021.