Bestyrelse

Bøsserup Vandværk a.m.b.a har en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter, som vælges på selskabets årlige generalforsamling. Bestyrelsen holder tre til fire årlige møder.

På siderne herunder er der:

  • en oversigt over bestyrelsesmedlemmer
  • referater fra bestyrelsens møder
  • bestyrelsens forretningsorden