Beredskabsplan

Formålet med Beredskabsplan for Bøsserup Vandværk a.m.b.a. er at opretholde vandværksdriften i forskellige kritiske situationer og beredskabssituationer, så andelshaverne ikke skal undvære rent drikkevand.

Beredskabsplanen består af to dele:

  1. en hoveddel, der er alment tilgængelig for alle interessenter via hjemmesiden
  2. en bilagsdel, der indeholder følsomme oplysninger. Bilagsdelen er fortrolig og offentliggøres derfor ikke.

Hoveddelens afsnit “3. Serviceniveau ved driftsforstyrrelser” blev vedtaget på generalforsamlingen 30. august 2020.

Beredskabsplanen opdateres løbende og mindst én gang årligt.

Hvornår skal beredskabsplanen tages i brug?

Hvis du for eksempel oplever:

  • at der ikke er vand i hanen
  • at vandet lugter eller smager grimt eller er misfarvet
  • at der er brud på ledningsnettet

så ring til vores vagttelefon på 42 61 62 52

Beredskabsplan for Bøsserup Vandværk a.m.b.a. – hoveddel

Siden sidst redigeret 4. september 2020