Måleraflæsning onsdag 30. september

Onsdag den 30. september foretager bestyrelsen den årlige aflæsning af vandmålerne. Det foregår på den måde, at vi kører rundt i området med en antenne på taget af bilen, som opfanger signaler fra de digitale vandmålere i målerbrøndene. Det plejer at gå fint, men nogle gange kan det […]

Information om etablering af nødforsyningsforbindelsen

Så er der nyt om etablering af nødforsyningsforbindelsen mellem Egebjerg og Bøsserup Vandværker langs med Bøsserup Mark. Arbejdet begynder i uge 40 (28/9 til 2/10) og forventes afsluttet i løbet af oktober. Det kan blive nødvendigt at lukke for vandet i perioder. Det vil blive varslet på hjemmesiden […]

Generalforsamling 2020

22 andelshavere deltog i Bøsserup Vandværks generalforsamling søndag den 30. august 2020 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. Der blev spurgt livligt ind til bestyrelsens årsberetning, og spørgsmålene handlede blandt andet om reparation af rentvandstanken, den ny nødforsyningsforbindelse og foreningens økonomi. På dagsordenen var også bestyrelsens beredskabsplan, hvor serviceniveauet […]

Reparation af ydermur på vandværket

I dag er arbejdet med at reparere murværket på vandværket begyndt. I løbet af en uges tid får vi udkradset fuger, udskiftet frostsprængte mursten, opfuget igen og repareret soklen. Vi blev allerede i efteråret sidste år klar over, at opgaven var nødvendig, hvis ikke det ydermuren på vandværket […]

Nyt fra bestyrelsen

Kommunal lånegaranti bevilget Odsherred Byråd besluttede på sit møde i går aftes den 30. juni at give Bøsserup Vandværk a.m.b.a. kommunegaranti for lån til finansiering af vores del af nødforsyningsforbindelsen mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk. Så nu kan vi gå i gang med projektet med en meget […]

Ren vandprøve igen

Den seneste vandprøve taget ved afgang vandværk er igen helt ren. Alle parametre – både de bakteriologiske og fysisk/kemiske – holder sig inden for de skrappe krav, vi har til drikkevandet i Danmark. Så vi kan med stolthed sige, at vi har rent drikkevand i hanerne med vand […]