Vandanalyser

DONSlab, R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium A/S, tager efter en fastlagt plan prøver af drikkevandet og analyserer derefter vandet fysisk, kemisk og bakteriologisk.

I foråret 2018 kom der en ny drikkevandsbekendtgørelse, som betød, at der blev stillet nye krav til vandanalyserne. Bøsserup Vandværk fremsendte på den baggrund “Indstilling til kontrolprogram 2018-2022”, som Odsherred Kommune forhåndsgodkendte i april 2018.

Indstilling til kontrolprogram 2018-2022

Analyserapporterne

Herunder kan du se alle analyserapporterne fra 2013 og til nu.

Analyserapport 6. januar 2020 Mikrobiologisk kontrol afgang vandværk

Analyserapport 16. december – Boringskontrol Trindhøjen

Analyserapport 12. december 2019 – Mikrobiologisk kontrol mellem og efter filtre

Analyserapport 12. december 2019 – Mikrobiologisk kontrol afgang værk

Analyserapport 20. november 2019 – A-parametre med udskylning

Analyserapport 20. november 2019 – A-parametre

Analyserapport 10. november 2019 – Mikrobiologisk kontrol

Analyserapport 8. oktober 2019 – Bakteriologisk drikkevandskontrol

Analyserapport 19. september 2019 – Mikrobiologisk kontrol

Analyserapport 8. september 2019 – Mikrobiologisk kontrol

Analyserapport 6. september 2019 – Driftskontrol

Analyserapport 19. juli 2019 – Boring 2 (Chlorotalonil-amidsulfonsyre)

Analyserapport 19. juli 2019 – Boring 1 (Chlorotalonil-amidsulfonsyre)

Analyserapport 17. juni 2019 – Driftskontrol

Analyserapport 24. maj 2019 – Driftskontrol

Analyserapport 7. juni 2018 – Driftskontrol

Analyserapport 20. maj 2018 – Driftskontrol

Analyserapporter august-oktober 2017 – Mikrobiologisk kontrol (Coliforme bakterier)

Analyserapport 14. maj 2017 – Udvidet kontrol og organisk mikroforurening

Analyserapport 3. november 2016 – Begrænset kontrol og sporstofkontrol

Analyserapport 18. april 2016 – Normal drikkevandskontrol

Analyserapport 9. oktober 2015 – Begrænset drikkevandskontrol

Analyserapport 8. maj 2015 – Udvidet kontrol og organisk mikroforurening

Analyserapport 27. oktober 2014 – Begrænset kontrol og sporstofkontrol

Analyserapport 11. oktober 2013 – Begrænset drikkevandskontrol

Analyserapport 22. maj 2013 – Boringskontrol

Siden sidst redigeret 16. december 2019