Vandanalyser

DONSlab, R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium A/S, tager efter en fastlagt plan prøver af drikkevandet og analyserer derefter vandet fysisk, kemisk og bakteriologisk.

Prøvetagning efter 14. maj 2020

Odsherred Kommune har 14. maj 2020 truffet afgørelse om kontrolprogrammet for Bøsserup Vandværk. Afgørelsen er gældende i perioden 14. maj 2020 til 13. maj 2025 med mindre, der er behov for en opdatering.

Kontrolprogram Bøsserup Vandværk

Bilag til kontrolprogram: Analysepakker

Analyserapporterne

Her finder du analyserapporterne efter maj 2020:

Analyserapport Gruppe B parametre 25. november 2022

Analyserapport Gruppe A parametre 25. november 2022

Driftskontrol, 1. august 2022, afg. vandværk

Driftskontrol (proces), 2. maj 2022, afg. vandværk

Mikrobiologisk kontrol, 17. januar 2022, afg. vandværk

Mikrobiologisk kontrol, 17. januar 2022, udv. hane

Mikrobiologisk kontrol, 20. december 2021, afg. vandværk

Mikrobiologisk kontrol, 20. december 2021, udv. hane

Bakteriologisk drikkevandskontrol, 12. december 2021 !

Bakteriologisk drikkevandskontrol 29. november 2021 !

Analyserapport Gruppe A parametre, 15. november 2021 !

Analyserapport Gruppe A parametre m. udskylning, 15. november 2021 !

Analyserapport 28. maj 2021 Driftskontrol

Analyserapport Gruppe A parametre m. udskylning, 15. november 2021

Gruppe A parametre med udskylning, 9. december 2020

Gruppe A+B parametre, 9. december 2020


Prøvetagning før 14. maj 2020

I foråret 2018 kom der en ny drikkevandsbekendtgørelse, som betød, at der blev stillet nye krav til vandanalyserne. Bøsserup Vandværk fremsendte på den baggrund “Indstilling til kontrolprogram 2018-2022”, som Odsherred Kommune forhåndsgodkendte i april 2018. Prøvetagningen fra 2018 til maj 2020 er foregået efter denne indstilling:

Indstilling til kontrolprogram 2018-2022

Analyserapporterne

Herunder kan du se alle analyserapporterne fra 2013 og til og med maj 2020.

Analyserapport 29. maj 2020 Driftskontrol

Analyserapport 6. januar 2020 Mikrobiologisk kontrol afgang vandværk

Analyserapport 16. december – Boringskontrol Trindhøjen

Analyserapport 12. december 2019 – Mikrobiologisk kontrol mellem og efter filtre

Analyserapport 12. december 2019 – Mikrobiologisk kontrol afgang værk

Analyserapport 20. november 2019 – A-parametre med udskylning

Analyserapport 20. november 2019 – A-parametre

Analyserapport 10. november 2019 – Mikrobiologisk kontrol !

Analyserapport 8. oktober 2019 – Bakteriologisk drikkevandskontrol !

Analyserapport 19. september 2019 – Mikrobiologisk kontrol !

Analyserapport 8. september 2019 – Mikrobiologisk kontrol !

Analyserapport 6. september 2019 – Driftskontrol !

Analyserapport 19. juli 2019 – Boring 2 (Chlorotalonil-amidsulfonsyre)

Analyserapport 19. juli 2019 – Boring 1 (Chlorotalonil-amidsulfonsyre)

Analyserapport 17. juni 2019 – Driftskontrol

Analyserapport 24. maj 2019 – Driftskontrol

Analyserapport 7. juni 2018 – Driftskontrol

Analyserapport 20. maj 2018 – Driftskontrol

Analyserapporter august-oktober 2017 – Mikrobiologisk kontrol (Coliforme bakterier)

Analyserapport 14. maj 2017 – Udvidet kontrol og organisk mikroforurening

Analyserapport 3. november 2016 – Begrænset kontrol og sporstofkontrol

Analyserapport 18. april 2016 – Normal drikkevandskontrol

Analyserapport 9. oktober 2015 – Begrænset drikkevandskontrol

Analyserapport 8. maj 2015 – Udvidet kontrol og organisk mikroforurening

Analyserapport 27. oktober 2014 – Begrænset kontrol og sporstofkontrol

Analyserapport 11. oktober 2013 – Begrænset drikkevandskontrol

Analyserapport 22. maj 2013 – Boringskontrol

Siden sidst redigeret 22. januar 2022