Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Søndag den 9. oktober 2022, kl. 10.00

Hos Johannes Hecht-Nielsen, Bakkevænget 24, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Vedtagelse af overdragelsesaftale med Odsherred Forsyning
  3. Ændring af vedtægternes §9 om beslutningsdygtighed på ekstraordinær generalforsamling
  4. Beslutning om afvikling af Bøsserup Vandværk a.m.b.a.
  5. Valg af likvidator

Se Indkaldelse med dagsorden her.

Udkast til overdragelsesaftale vil blive lagt op her, når den er klar.

NB: Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af de 154 andelshavere svarende til 103 andelshavere møder frem. Da bestyrelsen anser dette for urealistisk, vil der efterfølgende blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Men punkter kan også kun her vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Den anden ekstraordinære generalforsamling vil i givet fald blive indkaldt til søndag den 6. november 2022.