Bøsserup Vandværk skal overtages af Odsherred Forsyning

Med 15 stemmer for og ingen imod – og en som undlod at stemme – besluttede generalforsamlingen i Bøsserup Vandværk søndag den 29. maj, at bestyrelsen skal forberede et beslutningsgrundlag til, at Bøsserup Vandværk kan overtages af Odsherred Forsyning. Overtagelsen vil tidligst kunne ske pr. 31. december 2022.

Det er meget tilfredsstillende for bestyrelsen, at der er så stor enighed om beslutningen. Og nu vil det forberedende arbejde forud for en konkret overdragelsesaftale gå i gang. Beslutningen om overtagelse vil først kunne ske på en ekstraordinær generalforsamling, som der indkaldes til en gang til efteråret.

Formanden, sekretæren, et bestyrelsesmedlem og den ene suppleant var på valg, og alle blev genvalgt.

Læs referatet af generalforsamlingen her.