Nyt fra bestyrelsen

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men vandværket har fået ny hoveddør, og inden for er der lagt nyt flisegulv. Hoveddøren var gammel og mørnet, og nu har vi fået sat en aludør i, som forhåbentlig kan holde mange år. Og flisegulvet betyder, at vandværket indendørs er blevet meget mere rengøringsvenligt.

Vedtægtsændringer på vej

Det har hidtil stået i vedtægterne for Bøsserup Vandværk, at “enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet”. Det betyder, at hvis jeres ejendom fx er ejet af den ene person i husstanden, så kan de øvrige personer i husstanden ikke vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker, at det fremover skal være muligt for ejeren af give fuldmagt til de øvrige personer i husstanden fx en sambo, en ægtefælle, et barn eller en forældre til at stille op til en post i bestyrelsen.

Det står også i dag i vedtægterne, at “alt væsentlig arkivmateriale opbevares på vandværket”. Denne formulering er jo noget gammeldags, da stort set al arkivering i dag er digital. Det er bestyrelsens forslag, at arkivet fremover så vidt muligt bliver digitaliseret.

Begge forslag til ændring af vedtægterne vil blive forelagt på generalforsamlingen i 2021. Da vi ikke regner med, at 2/3 af andelshaverne møder frem, som det kræves til en vedtægtsændring, indkalder vi samtidig til en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære. Her kræves der nemlig ikke et fremmøde på 2/3 af andelshaverne.

Læs hele referatet af bestyrelsesmødet den 20. januar 2021 på:

www.bosserupvv.dk/bestyrelsesmoeder