Rent drikkevand af høj kvalitet

Så kom endelig analyserapporterne fra DonsLabs prøvetagninger 9. november. Og rapporterne viser overordnet set, at vi har helt rent drikkevand af høj kvalitet. Det er vi selvfølgelig i bestyrelsen meget stolte af.

Analyserapporterne viser i øvrigt:

  • at der ikke er påvist hverken coliforme eller e-coli bakterier
  • at kimtallet 3 er klart under vandkvalitetskravet på under 200
  • at de kemiske stoffer holder sig klart inden for vandkvalitetskravene
  • at der ikke er påvist hverken aromater, klorerede opløsningsmidler, pah-forbindelser, klor-fenoler eller pfas-forbindelser
  • at der ikke er påvist nogen form for pesticider

Det er meget tilfredsstillende i disse tider, hvor mange vandværker har problemer med enten coliforme bakterier eller pesticider i drikkevandet. Det er der god grund til at glæde sig over.

Men vi må ikke lukke øjnene for, at problemet med de coliforme bakterier i rentvandstanken sandsynligvis dukker op igen, hvis vi får en våd sommer med stort vandtryk udefra på rentvandstanken.

Se analyserapporterne her