Generalforsamling 2020

22 andelshavere deltog i Bøsserup Vandværks generalforsamling søndag den 30. august 2020 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Der blev spurgt livligt ind til bestyrelsens årsberetning, og spørgsmålene handlede blandt andet om reparation af rentvandstanken, den ny nødforsyningsforbindelse og foreningens økonomi.

På dagsordenen var også bestyrelsens beredskabsplan, hvor serviceniveauet ved krise- og beredskabssituationer blev vedtaget. Det handler blandt andet om, at andelshaverne selv har pligt til at tilmelde sig foreningens SMS-service, hvis de vil have hurtig besked i krisesituationer.

På valg var formanden Thomas Knygberg, som opnåede genvalg. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen er Gitte Falk Pedersen, Bøsserup Bakke 6, som er den nye sekretær. Johannes Hecht-Nielsen er nyt bestyrelsesmedlem. Thomas Røgind fik genvalg som 1. suppleant og nyvalgt 2. suppleant er Lisbeth Helkiær, Bøsserup Høj 10.

Referatet med bilag kan ses på siden

bosserupvv.dk/generalforsamlinger/