Nyt fra bestyrelsen

Kommunal lånegaranti bevilget

Odsherred Byråd besluttede på sit møde i går aftes den 30. juni at give Bøsserup Vandværk a.m.b.a. kommunegaranti for lån til finansiering af vores del af nødforsyningsforbindelsen mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk. Så nu kan vi gå i gang med projektet med en meget fordelagtig finansiering.

Vandforbrug meget højere end normalt

Den halvårlige opgørelse over den udpumpede vandmængde fra Bøsserup Vandværk viser, at der i årets første seks måneder er udpumpet 2312 m3 drikkevand. Det er 634 m3 mere, end der blev pumpet ud i de første seks måneder af 2019. Og det svarer til en stigning på ca. 38 procent.

Foreløbig er der ingen grund til bekymring over det forhøjede vandforbrug, snarere tværtimod. Der er vand nok at pumpe op, og der er rigelig teknisk kapacitet til at behandle vandet på vandværket. Vores teknikere fortæller også, at vandværket faktisk har godt af at producere lidt mere vand, end det plejer at gøre. Vandet bliver bedre iltet, og filtrene har godt af at arbejde lidt mere.

Det forhøjede vandforbrug skyldes formentlig corona-situationen. I januar og februar lå forbruget under normalen, men i marts steg forbruget meget markant, og det har været forhøjet lige siden.

Reparation af ydermur på vandværket

Allerede sidste efterår var vi opmærksomme på, at det udvendige murværk på vandværket skulle renoveres. Vi fik dengang en aftale med en lokal murer, men aftalen holdt ikke, da mureren havde for mange opgaver og for få folk. Nu har vi indgået en aftale med en anden murer, som har lovet at påbegynde arbejde med at udkradse fuger, udskifte frostsprængte mursten, udfuge igen og reparere soklen med mere i midten af juli.