Overvældende deltagelse og klokkeklart resultat

104 af Bøsserup Vandværks 155 andelshavere stemte, og af dem sagde ikke mindre end 100 “ja, ja”, da bestyrelsen 15. april bad andelshaverne om et mandat til i samarbejde med Odsherred Forsyning at etablere en nødforsyningsforbindelse mellem Egebjerg og Bøsserup vandværk og samtidig søge om et lån i KommuneKredit til finansiering af forbindelsen. Blot to andelshavere stemte “nej, nej”, én stemte “ja, nej” og én stemte blankt. Dermed har bestyrelsen fået et klokkeklart mandat til at gå videre med projektet.

Afstemningen blev sat i gang den 15. april, da bestyrelsen på grund af corona-situationen aflyste Bøsserup Vandværks ordinære generalforsamling den 21. maj. Her skulle nødforsyningsforbindelsen med gravestart til september have været på dagsordenen. For ikke at miste chancen for at få etableret nødforsyningsforbindelsen i indeværende år, valgte bestyrelsen at bede om andelshavernes mandat ved en e-mailafstemning.

Andelhaverne blev samtidig opfordret til at stille spørgsmål til projektet, og det har otte andelshavere benyttet sig af. Alle spørgsmål og svar er offentliggjort her på hjemmesiden. (Se nyhed med spørgsmål)

Bestyrelsesformand Thomas Knygberg er meget overvældet og taknemmelig over andelshavernes store deltagelse i afstemningen og finder resultatet meget tilfredsstillende. Det er et klokkeklart ja til både nødforsyningsforbindelse og låntagning.

Bestyrelsen vil snarest gå videre med både projekt og ansøgning om lån.

Resultat af afstemning om nødforsyningsforbindelse