Forslag om etablering af nødforsyningsforbindelse

Bestyrelsen har på et møde 10. april besluttet af aflyse generalforsamlingen den 21. maj på grund af Covid-19 situationen. Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, når situationen igen tillader det.

Aflysningen er imidlertid meget uheldig, da bestyrelsen havde planlagt at fremlægge et forslag til etablering af en nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk (Odsherred Forsyning) med gravestart til september. Bestyrelsen er ifølge vedtægterne forpligtet til at forelægge forslaget på en generalforsamling. Men med dette brev ønsker bestyrelsen at høre dig som andelshaver, hvad du siger til, at vi sætter gang i projektet uden en formel beslutning på en generalforsamling.

Se skrivelse til andelshaverne