Virtuelt bestyrelsesmøde via Hangouts

Bestyrelsen gennemførte fredag 10. april et planlagt bestyrelsesmøde. På grund af Covid-19 situationen kunne vi ikke mødes, som vi plejer. Så vi holdt mødet virtuelt via vores skærme og app’en Hangouts. Vi oplevede selvfølgelig lidt tekniske startvanskeligheder, men det lykkedes med god mødedisciplin at nå hele dagsordenen igennem på næsten den afsatte tid.

Den vigtigste sag på dagsordenen var sagen om etablering af en nødforsyningsforbindelse i samarbejde med Odsherred Forsyning. Bestyrelsen vil skrive ud til alle andelshavere særskilt om denne sag.

Derudover var der sager, som blev afsluttede; blandt andet blev beredskabsplanen og strategi- og udviklingsplanen endeligt vedtaget. Begge planer er lagt op på hjemmesiden. Også sagen om kodeks for godt bestyrelsesarbejde blev afsluttet med bestyrelsens redegørelse for, hvordan vi vil følge Danske Vandværkers anbefalinger.

Af nye sager kan nævnes, at bestyrelsen har besluttet at få udarbejdet en tilstandsrapport for vandværket. Den skal munde ud i forslag til, hvordan vandværket skal udvikles og optimeres i fremtiden. Og bestyrelsen valgte at indhente tre tilbud på servicen på vandværket for de næste fire år.

Endelig valgte bestyrelsen af aflyse den planlagte generalforsamling 21. maj på grund af Covid-19 situationen. Der vil blive indkaldt til generalforsamling, når situationen igen tillader det. Årsregnskab, budget og beredskabsplanens afsnit om serviceniveau vil være på dagsordenen til generalforsamlingen.

Referat af bestyrelsesmøde

Beredskabsplan for Bøsserup Vandværk

Strategi- og udviklingsplan 2020-2024

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde