Indkaldelse til generalforsamling 2022

Bestyrelsen indkalder til Generalforsamling Søndag 29. maj 2022, kl. 10 – 12Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus Situationen i bestyrelsen er, at formanden har meddelt, at han ikke fortsætter. Samtidig har kassereren meddelt, at han stopper om et år. Efter bestyrelsens opfattelse er der tre mulige fremtidsscenarier: 1) at en […]

Det er nu, du skal ud af busken…

Skal Bøsserup Vandværk fortsat drives som et forbrugerejet vandværk, så er det nu, at du skal melde dig som frivillig og stille op til bestyrelsesvalget. Til generalforsamlingen om små fire måneder kommer bestyrelsen nemlig til at mangle to medlemmer herunder en formand. Og hvis det ikke lykkes at […]

Lukker for vandet tirsdag mellem 9.30 og 14

En defekt stophane på hjørnet af Bøsserup Huse og Bakkevænget skal udskiftes. Det betyder, at vi kommer til at lukke for vandet tirsdag 19. oktober mellem 9.30 og 14. Husk at tappe lidt vand, hvis I skal bruge vand i det omtalte tidsrum. Vi beklager ulejligheden.

Bestyrelsesmedlemmer og formand søges

Der skal til Bøsserup Vandværks generalforsamling i maj 2022 findes to nye bestyrelsesmedlemmer og en ny formand. Og slutafregningen ved fraflytning skal fremover ske via refusionsopgørelsen. Det er hovednyhederne fra bestyrelsesmødet lørdag 2. oktober. Se referat af bestyrelsesmødet 2. oktober 2021

Tag vare på dækslerne til stophanerne

I går torsdag fik vi i Bøsserup Vandværk ordnet dækslerne på flere af stophanerne på ledningsnettet. I årenes løb var flere dæksler “forsvundet” ned under 10 til 15 centimeter stabilgrus, eller dækslerne var gamle og skulle udskiftes. Nu funkler fire nye blå dæksler på Bakkevænget, Bøsserup Strand og […]

Alt er i orden

Kære andelshavere! Vi måtte desværre sende en sms-advarsel ud til jer i går om, at der måske var en upåagtet åben vandhane et sted på ledningsnettet. Vores nye styretavle havde givet adskillige alarmer om, at der var for høj udpumpning fra vandværket. Men når vi ser på udpumpningen […]

Referater af generalforsamlinger

Så er der referater fra både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i Bøsserup Vandværk den 30. maj 2021. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, årsregnskab og budget. Lars Christensen, Bakkevænget 12, blev valgt som sekretær efter Gitte Falk Pedersen, og der var genvalg til både undertegnede som formand, til […]

Så har vi fået ny styretavle

Nu er der igen rent Bøsserup-vand i hanerne. Her til morgen blev der lukket for nødforsyningsforbindelsen, og pumperne på Bøsserup Vandværk blev sat i gang. Årsagen til at vi har fået vand fra nødforsyningen er, at der siden onsdag i sidste uge er foregået et arbejde med opsætning […]

Der gøres klar til ny styretavle

Senere denne uge skal vi have opsat en ny styretavle på vandværket. Når det sker, lukkes vandværket helt ned, og vi vil for første gang sende vand fra den nyetablerede nødforsyningsforbindelse på Bøsserup Mark ud til alle andelshaverne. Mandag formiddag gjorde Søren Lorentzen fra Odsherred Forsyning klar til, […]

Nyt fra bestyrelsen

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men vandværket har fået ny hoveddør, og inden for er der lagt nyt flisegulv. Hoveddøren var gammel og mørnet, og nu har vi fået sat en aludør i, som forhåbentlig kan holde mange år. […]