Rent drikkevand af høj kvalitet

Så kom endelig analyserapporterne fra DonsLabs prøvetagninger 9. november. Og rapporterne viser overordnet set, at vi har helt rent drikkevand af høj kvalitet. Det er vi selvfølgelig i bestyrelsen meget stolte af. Analyserapporterne viser i øvrigt: at der ikke er påvist hverken coliforme eller e-coli bakterier at kimtallet […]

Nødforsyningsforbindelsen klar og budgettet holdt

Nødforsyningsforbindelsen er nu færdig, og den blev i går afprøvet af teknisk chef Kim E. Nielsen og projektleder Søren Lorentzen fra Odsherred Forsyning. Anders Dahlgaard som er driftsansvarlig for Bøsserup Vandværk deltog også i afprøvningen, da det er Dahlgaard AS, som skal åbne for forbindelsen, hvis der bliver […]

Så er der vand i hanerne igen

Så har alle forbrugere på Bøsserup Eng, Bøsserup Vænge og Bøsserup Mark lige numre igen vand i hanerne. Dermed er alle rør i Bøsserup Vandværks ende af nødforsyningsforbindelsen etableret.

Referat af bestyrelsesmøde

I forlængelse af tilstandsrapporten for vandværket har bestyrelsen på sit møde den 10. oktober besluttet at forbedre vandværksbygningen med en ny indgangsdør, fliser på gulvet og maling af loft og vægge i det første rum samt at forbedre affugtningen, så vi undgår kondensvand fra filtrene på gulvet. En […]

Et ledningsbrud var årsagen

Det var et ledningsbrud i forbindelse med gravearbejdet på nødforsyningsforbindelsen der gjorde, at vi i dag kl. 13.20 måtte lukke for vandet i området Bøsserup Eng, Bøsserup Vænge og Bøsserup Mark. Der arbejdes lige pt på at reparere bruddet, og vi forventer at der igen er vand inden […]

Information om etablering af nødforsyningsforbindelsen

Så går arbejdet med nødforsyningsforbindelsen mellem Egebjerg og Bøsserup Vandværker langs med Bøsserup Mark i gang. Arbejdet begynder i uge 41 og forventes afsluttet i løbet af oktober. Det kan blive nødvendigt at lukke for vandet i perioder. Det vil blive varslet på hjemmesiden www.bosserupvv.dk og via vandværket […]

Generalforsamling 2020

22 andelshavere deltog i Bøsserup Vandværks generalforsamling søndag den 30. august 2020 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. Der blev spurgt livligt ind til bestyrelsens årsberetning, og spørgsmålene handlede blandt andet om reparation af rentvandstanken, den ny nødforsyningsforbindelse og foreningens økonomi. På dagsordenen var også bestyrelsens beredskabsplan, hvor serviceniveauet […]

Reparation af ydermur på vandværket

I dag er arbejdet med at reparere murværket på vandværket begyndt. I løbet af en uges tid får vi udkradset fuger, udskiftet frostsprængte mursten, opfuget igen og repareret soklen. Vi blev allerede i efteråret sidste år klar over, at opgaven var nødvendig, hvis ikke det ydermuren på vandværket […]

Nyt fra bestyrelsen

Kommunal lånegaranti bevilget Odsherred Byråd besluttede på sit møde i går aftes den 30. juni at give Bøsserup Vandværk a.m.b.a. kommunegaranti for lån til finansiering af vores del af nødforsyningsforbindelsen mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk. Så nu kan vi gå i gang med projektet med en meget […]

Ren vandprøve igen

Den seneste vandprøve taget ved afgang vandværk er igen helt ren. Alle parametre – både de bakteriologiske og fysisk/kemiske – holder sig inden for de skrappe krav, vi har til drikkevandet i Danmark. Så vi kan med stolthed sige, at vi har rent drikkevand i hanerne med vand […]