Bøsserup Vandværk overdraget til Odsherred Forsyning

Fra 1. januar 2023 er Bøsserup Vandværk overdraget til Odsherred Forsyning. Det betyder, at alle spørgsmål og henvendelser om vandværkets drift, betaling for vand og flytning m.v. skal stilles til Odsherred Forsyning. odsherredforsyning.dk

Betaling for vand fremover

Kære andelshavere i Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Fra 1. januar 2023 overdrages Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til Odsherred Vand A/S. Det betyder, at Odsherred Forsyning fra årsskiftet vil stå for driften af vandværket, og betalingen for vand vil derfor også fra årsskiftet ske til forsyningen efter deres gældende takster. Den […]

Tilmeld dig Odsherred Vands SMS-service

Kære andelshavere! Bøsserup Vandværks SMS-service ophører 31/12-2022. Tilmeld dig i stedet Odsherred Vands SMS-service på odsherredforsyning.dk/selvbetjening. Venlig hilsen Bøsserup Vandværk