Generalforsamling 2020

Der er i dag udsendt indkaldelse til generalforsamling 2020 i Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Det foregår søndag den 30. august 2020, kl. 10.00 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg. Dagsorden og bilag kan ses på siden https://bosserupvv.dk/generalforsamlinger/ Af hensyn til corona-situationen vil vi bede om, at […]

Reparation af ydermur på vandværket

I dag er arbejdet med at reparere murværket på vandværket begyndt. I løbet af en uges tid får vi udkradset fuger, udskiftet frostsprængte mursten, opfuget igen og repareret soklen. Vi blev allerede i efteråret sidste år klar over, at opgaven var nødvendig, hvis ikke det ydermuren på vandværket […]

Generalforsamling 2020

Corona-situationen er nu så afklaret, at bestyrelsen har besluttet at gennemføre den aflyste generalforsamling i Bøsserup Vandværk a.m.b.a. søndag den 30. august 2020, kl. 10.00 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. Vi plejer at afholde generalforsamlingerne i “Bondestuen”, som kan rumme op til 30 personer. Men vi har mulighed […]

Nyt fra bestyrelsen

Kommunal lånegaranti bevilget Odsherred Byråd besluttede på sit møde i går aftes den 30. juni at give Bøsserup Vandværk a.m.b.a. kommunegaranti for lån til finansiering af vores del af nødforsyningsforbindelsen mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk. Så nu kan vi gå i gang med projektet med en meget […]

Ren vandprøve igen

Den seneste vandprøve taget ved afgang vandværk er igen helt ren. Alle parametre – både de bakteriologiske og fysisk/kemiske – holder sig inden for de skrappe krav, vi har til drikkevandet i Danmark. Så vi kan med stolthed sige, at vi har rent drikkevand i hanerne med vand […]

Overvældende deltagelse og klokkeklart resultat

104 af Bøsserup Vandværks 155 andelshavere stemte, og af dem sagde ikke mindre end 100 “ja, ja”, da bestyrelsen 15. april bad andelshaverne om et mandat til i samarbejde med Odsherred Forsyning at etablere en nødforsyningsforbindelse mellem Egebjerg og Bøsserup vandværk og samtidig søge om et lån i […]

Spørgsmål og svar om nødforsyningsforbindelse

Her vil vi besvare alle spørgsmål om projekt nødforsyningsforbindelse. Send os dit spørgsmål, og vi vil svare inden for 1-2 dage. Spørgsmål 1 Kan I oplyse hvad optagelsen af lån vil betyde for andelshaverne (krav om øget indskud eller betales det over driften)? Martin Bo Sørensen, 15. april […]

Forslag om etablering af nødforsyningsforbindelse

Bestyrelsen har på et møde 10. april besluttet af aflyse generalforsamlingen den 21. maj på grund af Covid-19 situationen. Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, når situationen igen tillader det. Aflysningen er imidlertid meget uheldig, da bestyrelsen havde planlagt at fremlægge et forslag til etablering af […]