Bøsserup Vandværk skal overtages af Odsherred Forsyning

Med 15 stemmer for og ingen imod – og en som undlod at stemme – besluttede generalforsamlingen i Bøsserup Vandværk søndag den 29. maj, at bestyrelsen skal forberede et beslutningsgrundlag til, at Bøsserup Vandværk kan overtages af Odsherred Forsyning. Overtagelsen vil tidligst kunne ske pr. 31. december 2022. […]

Vandanalyse uden anmærkninger

Den seneste vandprøve taget 2. maj opfylder alle krav til rent drikkevand. Grænseværdierne er overholdt på både den mikrobiologiske og den fysisk/kemiske analyse. Du kan se alle analyserapporterne her.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Bestyrelsen indkalder til Generalforsamling Søndag 29. maj 2022, kl. 10 – 12Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus Situationen i bestyrelsen er, at formanden har meddelt, at han ikke fortsætter. Samtidig har kassereren meddelt, at han stopper om et år. Efter bestyrelsens opfattelse er der tre mulige fremtidsscenarier: 1) at en […]

Det er nu, du skal ud af busken…

Skal Bøsserup Vandværk fortsat drives som et forbrugerejet vandværk, så er det nu, at du skal melde dig som frivillig og stille op til bestyrelsesvalget. Til generalforsamlingen om små fire måneder kommer bestyrelsen nemlig til at mangle to medlemmer herunder en formand. Og hvis det ikke lykkes at […]

Lukker for vandet tirsdag mellem 9.30 og 14

En defekt stophane på hjørnet af Bøsserup Huse og Bakkevænget skal udskiftes. Det betyder, at vi kommer til at lukke for vandet tirsdag 19. oktober mellem 9.30 og 14. Husk at tappe lidt vand, hvis I skal bruge vand i det omtalte tidsrum. Vi beklager ulejligheden.

Bestyrelsesmedlemmer og formand søges

Der skal til Bøsserup Vandværks generalforsamling i maj 2022 findes to nye bestyrelsesmedlemmer og en ny formand. Og slutafregningen ved fraflytning skal fremover ske via refusionsopgørelsen. Det er hovednyhederne fra bestyrelsesmødet lørdag 2. oktober. Se referat af bestyrelsesmødet 2. oktober 2021

Tag vare på dækslerne til stophanerne

I går torsdag fik vi i Bøsserup Vandværk ordnet dækslerne på flere af stophanerne på ledningsnettet. I årenes løb var flere dæksler “forsvundet” ned under 10 til 15 centimeter stabilgrus, eller dækslerne var gamle og skulle udskiftes. Nu funkler fire nye blå dæksler på Bakkevænget, Bøsserup Strand og […]

Alt er i orden

Kære andelshavere! Vi måtte desværre sende en sms-advarsel ud til jer i går om, at der måske var en upåagtet åben vandhane et sted på ledningsnettet. Vores nye styretavle havde givet adskillige alarmer om, at der var for høj udpumpning fra vandværket. Men når vi ser på udpumpningen […]

Referater af generalforsamlinger

Så er der referater fra både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i Bøsserup Vandværk den 30. maj 2021. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, årsregnskab og budget. Lars Christensen, Bakkevænget 12, blev valgt som sekretær efter Gitte Falk Pedersen, og der var genvalg til både undertegnede som formand, til […]

Så har vi fået ny styretavle

Nu er der igen rent Bøsserup-vand i hanerne. Her til morgen blev der lukket for nødforsyningsforbindelsen, og pumperne på Bøsserup Vandværk blev sat i gang. Årsagen til at vi har fået vand fra nødforsyningen er, at der siden onsdag i sidste uge er foregået et arbejde med opsætning […]