Overdragelsesaftale vedtaget

Med 10 stemmer for og ingen imod på den 2. ekstraordinære generalforsamling 6. november blev udkastet til overdragelsesaftale mellem Bøsserup Vandværk a.m.b.a. og Odsherred Vand A/S vedtaget. Det betyder, at Odsherred Vand A/S fra 1. januar 2023 overtager vandforsyningen til Bøsserup Vandværks 154 andelshavere. Den ekstraordinære generalforsamling vedtog […]

Referat af ekstraordinær generalforsamling – og revideret aftaleudkast

13 andelshavere deltog i den ekstraordinære generalforsamling 9. oktober, og der var en fuldmagt. Lars Christensen blev valgt som referent og Johannes Hecht-Nielsen som dirigent. Udkastet til overdragelsesaftale blev enstemmigt vedtaget med en tilføjelse om, at Trindhøjen 2 ønskede videreført en aftale om, at vandværket ikke opsætter hegn […]

2. ekstraordinære generalforsamling

Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling Søndag den 6. november 2022, kl. 10.00 Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 5, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. Dagsorden Valg af dirigent og referent Vedtagelse af overdragelsesaftale med Odsherred Forsyning Ændring af vedtægternes §9 om beslutningsdygtighed på ekstraordinær generalforsamling Beslutning om afvikling af […]

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Søndag den 9. oktober 2022, kl. 10.00 Hos Johannes Hecht-Nielsen, Bakkevænget 24, 4500 Nykøbing Sj. Dagsorden Valg af dirigent og referent Vedtagelse af overdragelsesaftale med Odsherred Forsyning Ændring af vedtægternes §9 om beslutningsdygtighed på ekstraordinær generalforsamling Beslutning om afvikling af Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Valg […]

Igen vandanalyse uden anmærkninger

Den seneste vandprøve taget 1. august opfylder alle krav til rent drikkevand. Grænseværdierne er overholdt på både den mikrobiologiske og den fysisk/kemiske analyse. Du kan se alle analyserapporterne her.

Bøsserup Vandværk skal overtages af Odsherred Forsyning

Med 15 stemmer for og ingen imod – og en som undlod at stemme – besluttede generalforsamlingen i Bøsserup Vandværk søndag den 29. maj, at bestyrelsen skal forberede et beslutningsgrundlag til, at Bøsserup Vandværk kan overtages af Odsherred Forsyning. Overtagelsen vil tidligst kunne ske pr. 31. december 2022. […]