Lang dagsorden på bestyrelsesmødet

Med 11 hovedpunkter og 19 underpunkter på dagsordenen var der en del at holde styr på på det seneste bestyrelsesmøde i Bøsserup Vandværk. Men det lykkedes at sætte et vigtigt projekt i gang, at afslutte to sager og at komme videre med resten af sagerne. Det vigtige der […]

Vandet igen fri for coliforme bakterier

Drikkevandet fra Bøsserup Vandværk er igen fri for coliforme bakterier. Det er dermed den anden vandprøve i træk, som ikke indeholder de uønskede bakterier. Den første rene prøve blev taget den 29. oktober, og den seneste rene prøve blev taget mandag den 9. december. Det er selvfølgelig utrolig […]

Seneste analyse uden overskridelser

Den seneste vandprøve taget i køkkenet hos en andelshaver viser, at der denne gang ikke var overskridelser af nogen af grænseværdierne for de målte parametre. Der blev altså heller ikke fundet coliforme bakterier. Det er vi selvfølgelig meget glade for. Men resultatet betyder desværre ikke, at problemet med […]

Årsagen til bakterier fundet

Årsagen til at vi har haft coliforme bakterier i drikkevandet er nu fundet. Ved en videoinspektion af rentvandstanken på vandværket den 29. oktober kunne man se, at der ved to rørgennemføringer i rentvandstankens betonvæg ud til det udendørs slambassin trænger overfladevand ind i rentvandstanken igennem betonen. Sammen med […]

Videoinspektion af rentvandstanken

De seneste prøver af vandet taget mandag den 7. oktober viste, at der stadig er 1 coliform bakterie i vandet pr. 100 ml. Men prøverne viste også, at problemet ligger i rentvandstanken og ikke i hverken boringerne eller inde på værket, idet der ikke var coliforme bakterier i […]

Bestyrelsen følger udviklingen

De seneste vandanalyserapporter fra 6., 8. og 19. september samt 8. oktober viser, at der var henholdsvis 1, 2, 2 og 1 coliforme bakterier i prøverne fra taphanen på vandværket. Det er jo ikke meget, men der må slet ikke være nogen. Odsherred Kommune har meddelt os, at […]

Udpumpning af vand fra vandværket

Fra onsdag den 2. til mandag den 7. oktober vil vi fra Bøsserup Vandværk pumpe vand fra rentvandstanken ud i fjorden. Det kommer til at ske igennem en slange, som vandværkets teknikere fra Fr. Dahlgaard A/S i Holbæk udlægger langs Bøsserup Bakke og videre ad Strandparken og til […]